درباره

فروشگاه وفائی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.