درباره

دره سمکلی دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.