درباره

مسجد بنی هاشم یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.