درباره

دره امن یوردی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.