درباره

مسجد امام رضا یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.