درباره

مصالح و ابزار آلات ساختمانی عباسی یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.