درباره

آبسردکن یک آبسردکن واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.