درباره

دره شوردره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.