درباره

تعمیرگاه مکانیکی محمد علیزاده یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.