درباره

تعمیرگاه تخصصی پیشتازان خودرو یک تعمیرگاه و تعمیرات جلوبندی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.