درباره

مدرن پلاسکو یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان خیام شمالی است.