درباره

آبسردکن یک آبسردکن واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.