درباره

پلاستیک رجبی یک فروشگاه لوازم آشپزخانه واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.