درباره

مجتمع صنعتی فولادآذربایجان یک مجتمع صنعتی واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.