درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.