درباره

دره بولانلیق چای یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.