درباره

کوه ارتادیرسک یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.