درباره

سالن زیبایی دلربا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.