درباره

پرنده فروشی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.