درباره

مینی سوپر مارکت مهدی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان فجر است.