درباره

هایپر مارکت کاکتوس یک سوپر مارکت و هایپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.