درباره

سوپر مارکت صدف یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان شهید خان محمدی است.