درباره

دره گل دیبی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.