درباره

دره ساری دره یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.

Error
Whoops, looks like something went wrong.