درباره

پنچرگیری و لاستیک فروشی قاسمی یک پنچر گیری و لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.