درباره

ساندویچی حسام یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.