درباره

باطری سازی نور یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.