درباره

سوپر لاله یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.