درباره

درب کرکره سازی قره داغی یک کرکره سازی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.