درباره

میوه فروشی یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.