درباره

فروشگاه قزل گل یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.