درباره

مسجد جامع یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.