درباره

سوپر مارکت شهریار (قره داغی) یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.