درباره

سد تاریخی قاضیلو یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، روستای قاضیلو است.