درباره

خیاطی درسا یک خیاطی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.