درباره

روستای سیدلر یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.