درباره

مسیل زاغلی سلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.