درباره

روستای اشلق یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.