درباره

آرایشگاه زیبایی پارامین یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله احمدی میانجی است.