درباره

آذر الکتریک یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.