درباره

زیباسرای تک رز یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.