درباره

رستوران عالیجناب یک رستوران واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.