درباره

دیزی سنگی و رستوران سنتی فرحزاد یک رستوران سنتی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.

نزدیک ترین رستوران سنتی