درباره

فروشگاه مقبولی یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان آیت الله طالقانی است.