درباره

دره قرخ بلاغ چایی یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.