درباره

کوه سیره داش یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.