درباره

دره اوزون دره یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزغربی است.