درباره

نمایندگی ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز یک نمایشگاه تراکتور و ادوات کشاورزی واقع در شهر میانه، خیابان شهید باکری است.