درباره

لوازم خانگی بنی هاشم یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.