درباره

مسجد موسی ابن جعفر یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.